Informace o hasicích přístrojích

Správná volba hasicího přístroje při začínajícím požáru je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru:

 

 Třída požáru A – požáry pevných hořlavých látek (papír, sláma, dřevo, uhlí, guma, textilie, plasty aj.)

  Vhodné hasicí přístroje:

  • Vodní
  • Pěnové
  • Práškové

 

 Třída požáru B – požáry hořlavých kapalin (benzín, nafta, oleje, barvy, alkohol, aj.)

  Vhodné hasicí přístroje:

  • Pěnové
  • Práškové
  • Halonové

 

 Třída požáru C – požáry plynných látek hořících plamenem (propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík, aj.)

  Vhodné hasicí přístroje:

  • Práškové
  • CO2
  • Halonové

 

 Třída požáru D – požáry lehkých alkalických kovů (hořčík a jeho slitiny s hliníkem)

  • Zde dochází k obrovským teplotám, hašení vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

 

 Třída požáru F -  požáry rostlinných a  živočišných  tuků a  olejů.

 

Další  informace :

Důležitou podmínkou pro rychlé použití přenosného hasicího přístroje je i jeho správná instalace.

 

Hasicí přístroj umísťujeme tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný. Rukojeť hasicího přístroje zavěšeného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

 

Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

 

 V dopravních prostředcích a na strojích se hasicí přístroje umisťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

 

Hasící přístroj práškový 1kg je součástí povinné výbavy osobních automobilů v následujících státech:

- Belgie
- Polsko
- Řecko
- Turecko
- Izrael
- Kuwait
- Omán
- Katar
- Rusko
- Ukrajina
- Rumunsko 
- Lotyšsko
- Estonsko 
- Litva

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím